مجتمع تجاری سون سنتر

مجلل ترین در شرق تهران

خاطره‌ای ماندگار

فودکورت برگزیده کشوری

نگینی در شرق تهران

7 طبقه تجاری، ۴ طبقه پارکینگ

سون سنتر

بزرگترین و مجلل ترین مجتمع تجاری در شرق تهران

مالک و سازنده : مهندس امیر فخرالدین رحیمی

Owner and Builder : Eng. Amir Fakhroldin Rahimi

شماره همراه : ۰۹۱۲۱۱۱۱۸۵۸

شماره کانادا : ۰۰۱۴۱۶۴۵۵۴۵۵۹

گواهی های ثبت شرکت در کانادا و ایران

مجتمع تجاری سون‌سنتر را در اینستاگرام دنبال کنید

 

ارسال رایگان غذاهای فودکورت ۷۷۹۷۵۹۹۸ – ۷۷۹۷۵۹۵۰

 

آخرین تصاویر